PL   

Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Stubnie

Dokumenty szkolne


Podstawa prawna:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 ze zmianami )
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z dnia ...

czytaj więcej »

 
 
Strona:  1  (wszystkich: 8) Na stronie: