PL   

Zespół Szkół - Stubno
Witamy na naszej stronie internetowej

Prośba o wsparcie finansowe, niezbędne do zorganizowania uroczystości związanej z nadaniem imienia naszej szkole.

„Sztandar to symbol, świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym a przysięgą wojskową.” Kardynał Stefan Wyszyński

SZANOWNI PAŃSTWO!

Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców i Uczniowie Szkoły Podstawowej   w Stubnie zwracają się z ogromną prośbą o wsparcie finansowe, które będzie niezbędne do zorganizowania uroczystości związanej z nadaniem szkole imienia, zakupu sztandaru i wykonania tablicy pamiątkowej.

 

Początki działalności szkoły w Stubnie sięgają jeszcze czasów przedwojennych, ale dzisiejsza szkoła mieści się w budynku oddanym do użytku w 1986 roku. Działania   i starania dyrektora oraz kadry pedagogicznej skierowane są na systematyczne podnoszenie jakości pracy placówki i dbałość o jej zaplecze. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w dziedzinie nauki i sportu. Zwieńczeniem tych starań będzie nadanie Szkole Podstawowej w Stubnie imienia Świętej Jadwigi Królowej oraz poświęcenie sztandaru.  

 

W ubiegłym roku szkolnym zakończyliśmy procedury związane z wyborem patrona szkoły i w drodze głosowania dokonaliśmy wyboru patrona, którym została Św. Jadwiga Andegaweńska, powiązana ze Stubnem wydarzeniem historycznym (bitwa pod Stubnem nazywana bitwą dwóch sióstr – stoczona w lutym 1387 pomiędzy wojskami polskimi a węgierskimi. Wojskami polskimi dowodziła królowa Jadwiga, gdyż Władysław Jagiełło był wtedy zajęty chrztem Litwy, a wojskami węgierskimi dowodziła Maria Andegaweńska. Zwycięstwo odniosły wojska polskie, co otworzyło Polsce drogę do opanowania Lwowa, Halicza i całej Rusi Czerwonej, zarządzanej wtedy przez starostów węgierskich).
Pragniemy, aby postać Św. Jadwigi Królowej, jako patronki szkoły, była dla naszych uczniów źródłem czerpania pozytywnych cech i wzorców do naśladowania. Stąd, to doniosłe i tak ważne w historii naszej szkoły oraz lokalnego społeczeństwa wydarzenie, jakim jest nadanie imienia i poświęcenie sztandaru. Ważną rzeczą         w wychowaniu młodego pokolenia jest, aby szkoła posiadała symbol patriotyzmu, Polski, Narodu, Małej Ojczyzny.  

 

Uroczystość zaplanowana jest na dzień 16 czerwca 2017 r. i rozpocznie się Mszą Św. o godz. 10:00 w Kościele Parafialnym w Stubnie.


Jesteśmy świadomi, że bez pomocy ludzi dobrej woli nie uda nam się zrealizować tego przedsięwzięcia, gdyż budżet oświatowy nie przewiduje środków finansowych na tego typu wydatki, które niestety nie należą do najmniejszych. Sam zakup sztandaru, to wydatek rzędu 6-8 tysięcy złotych, a do tego jeszcze wykonanie tablicy pamiątkowej i wydatki związane z organizacją uroczystości. Oczywiście, angażujemy także własne siły i środki, jednak niestety nie jesteśmy w stanie pokryć wszystkich kosztów. Dlatego też ośmielamy zwrócić się do Państwa o pomoc            i liczymy na hojność, wierząc, że oprócz satysfakcji będzie to również wspaniała promocja pokazania Państwa dobrej woli i wsparcia szczytnego celu. Każda, nawet najmniejsza, ofiarowana nam kwota będzie stanowić ogromną pomoc w realizacji naszego przedsięwzięcia.


W zamian za pomoc możemy zaoferować:
- grawer z nazwiskiem współfundatora umiejscowiony na drzewcu sztandaru (warunek techniczny: znaczące wsparcie /od 1000 zł/ udzielone do dnia 31.03.2017),
- certyfikat z podziękowaniem,
- podziękowanie wygłoszone w trakcie uroczystości,
- polecanie usług Państwa lub firmy,
- możliwość wykorzystania własnych materiałów promocyjnych z tytułem „Sponsor” w trakcie trwania uroczystości,
- informację w mediach.

Wierzymy, że Państwa pomoc umożliwi zrealizowanie zamierzonej inicjatywy i będzie wkładem w rozwój i edukację przyszłych pokoleń.
Pomoc finansową prosimy kierować na konto:
Rada Rodziców Zespołu Szkół w Stubnie
BS Żurawica O/Stubno nr 86 9113 1030 3001 0009 0795 0001 z dopiskiem „Sztandar”.

 

Z góry w imieniu całej Społeczności Szkolnej bardzo serdecznie Państwu dziękujemy, łącząc wyrazy szacunku i uznania za okazaną nam przychylność.