PL   

Konkurs krasomówczy Śladami św. Jadwigi Królowej.

 Konkurs krasomówczy Śladami św. Jadwigi Królowej

13 marca w Zespole Szkół w Stubnie odbył się Konkurs krasomówczy Śladami św. Jadwigi Królowej. Jego celem było poszerzanie wiedzy na temat życia i działalności św. Jadwigi królowej a także doskonalenie umiejętności pięknego wypowiadania się i kształcenie umiejętności publicznego wypowiadania się. Zadaniem uczestników było wygłoszenie 5 minutowego przemówienia nawiązującego do hasła przewodniego. 


Uczestnicy konkursu zaprezentowali legendy o królowej Jadwidze zmagając się z tremą oraz trudną formą konkursu. Jury oceniło prezentacje uczestników oraz doceniło odwagę i wysiłek uczniów przyznając nagrody i wyróżnienia.


I miejsce zajęła Julia Wasiewicz
II miejsce Wojciech Makarowski
III miejsce
Bartłomiej Antoniak.


Ponadto Jury przyznało wyróżnienie:

Patrycji Wujek
Michałowi Browarnemu
Błażejowi Kopkowi.


Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stubnie.

 

Więcej zdjęć