PL   

Zespół Szkół - Stubno
Witamy na naszej stronie internetowej

Szacowni goście

 Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców, Uczniowie Zespołu Szkół w Stubnie oraz Komitet Organizacyjny nadania imienia Szkole Podstawowej w Stubnie, doceniając Państwa wkład w rozwój naszej miejscowości, zaangażowanie w działalność na rzecz kultury i oświaty oraz udzielone wsparcie, uhonorował Państwa pamiątkowym grawerem na gwoździu w drzewcu sztandaru.

 

Symboliczne wbicie „gwoździ” nastąpi podczas uroczystości przekazania sztandaru dnia 16 czerwca 2017 roku w Zespole Szkół w Stubnie.

Z wyrazami szacunku 
Dyrektor ZS Stubno Daniel Zielenkiewicz