PL   

Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Stubnie

Ewaluacja w naszej szkole - uzyskujemy znakomity i pełen pochwał raport z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

W wyniku przeprowadzonej w naszej szkole ewaluacji uzyskujemy znakomity i pełen pochwał raport z Kuratorium Oświaty Rzeszów. Dziękujemy i obiecujemy być jeszcze lepsi

 A czymże jest owa ewaluacja podajemy za Wikipedia:

"Ewaluacja (ang. evaluate "oceniać, szacować" z łac.evalesco "stawać się, być zdolnym, potężnieć" i evaleo "móc, zdołać")[1] – systematyczne badanie wartości albo cech konkretnego programu, planu, działania (eksperymentu) bądź obiektu (programu komputerowego, programu nauczania, lekarstwa, rozwiązania technicznego) z punktu widzenia przyjętych kryteriów, w celu jego usprawnienia, rozwoju lub lepszego zrozumienia. Jest to ocena wartości interwencji z zastosowaniem określonych kryteriów tejże oceny, podejmowana w celu określenia efektywności interwencji, oszacowania w odniesieniu do celów, a także analizy wpływu na specyficzne problemy strukturalne[2].

Ewaluacja jest częścią procesu podejmowania decyzji. Obejmuje wydawanie opinii o wartości działania poprzez systematyczne, jawne zbieranie i analizowanie o nim informacji w odniesieniu do znanych celów, kryteriów i wartości."