PL   

Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Stubnie

Posiedzenie Rady Rodziców - uchwały

W dniu 19 września 2018 r.na posiedzeniu Rady Rodziców ustalono:

 1. składkę w wysokości 30 zł.od dziecka /płatna do 31 października 2018 r./
 2. Ppp--------Pppppprzzprzyjęto sprawozdanie finansowe RR
 3. --❗️przyjęto Program Profilaktyczno-Wychowawczy Szkoły 
 4. --zaakceptowano dni wolne od zajęć dydaktycznych
 5. ❗️zatwierdzono plan budżetowy szkoły
 6.  wybrano zarząd i komisję RR❗️
 7. ➡️ustalono harmonogram i preliminarz wydatków
 8. ❗️złożono wnioski do Dyrektora:                                                                                                                                                                                                                                                        
  Dla klas 4: cały wrzesień bez ocen niedostatecznych,  pierwsze 2 tygodnie września bez pytania  (chyba, że uczeń otrzyma dobrą ocenę)                                                                                                                                            
  Dla klas z nowymi przedmiotami: cały wrzesień bez ocen niedostatecznych                                                                                                                                                                                     
  Dla wszystkich:
  - pierwsze 2 tygodnie po wakacjach bez ocen niedostatecznych i sprawdzianów                    (z wyjątkiem diagnoz)
  - bez zadań domowych na ferie i długie weekendy 
  - tydzień po feriach bez sprawdzianów ❗️