PL   

Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Stubnie

1 października Ogólnopolskim Dniem Tornistra

Od 1 października 2018 r. w naszej szkole przeprowadzone są lekcje edukacyjne i pogadanki na temat wagi tornistrów dzieci.

Nauczyciele wspólnie z uczniami zważą i sprawdzą, jak wygląda szkolny plecak, co uczeń         w nim nosi na co dzień i czy rodzice oraz dzieci zwracają uwagę na to, w jaki sposób właściwie zapakować przybory szkolne. Przyjmuje się, że prawidłowy ciężar plecaka to 10 % wagi ucznia, a maksymalnie 15 %.

 

To oznacza, że jeśli dziecko waży 30 kilogramów, to ciężar tornistra nie powinien przekraczać 4,5 kg.

Szkoła zapewnia uczniom możliwości pozostawienia podręczników w szkole, bez potrzeby codziennego ich noszenia.

 

„Ogólnopolski Dzień Tornistra to akcja edukacyjna, która 1 października br. rozpoczyna projekt pn. Miesiąc ważenia tornistrów. Przeciążone tornistry to temat, który rokrocznie pojawia się          w przestrzeni publicznej wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. W celu przeciwdziałania zjawisku zbyt ciężkich plecaków podejmowane są różnorodne działania o charakterze legislacyjnym, organizacyjnym oraz edukacyjnym. Pomimo tych aktywności spotykamy się         z niepokojem ze strony rodziców, uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół.
Celem Ogólnopolskiego Dnia Tornistra jest poinformowanie o działaniach Ministerstwa Edukacji Narodowej we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną, na rzecz edukacji prozdrowotnej ukierunkowanej na profilaktykę wad postawy.
Chcemy, aby przedsięwzięcie to na stałe wpisało się w kalendarz szkolny i odbywało się raz       w roku we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych, w tym w szczególności w szkołach podstawowych.
W tym dniu chcemy sprawdzać, jak wygląda szkolny plecak, co uczeń w nim nosi na co dzień      i czy rodzice oraz dzieci zwracają uwagę na to, w jaki sposób właściwie zapakować przybory szkolne".