PL   

Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Stubnie

"Wieczór z historią"- 13.01.2019 /niedziela /godz. 16:00

W dniu 13 stycznia 2019 r. w sali GOK Stubno Pan Dyrektor SP Stubno - Daniel Zielenkiewicz powitał serdecznie dostojnych gości i mieszkańców gminy Stubno na uroczystości pt ,, Wieczór z historią".

  Podczas tego spotkania uczniowie Szkoły Podstawowej im.św.Jadwigi Królowej w Stubnie pod opieką Pani Barbary Jaroch-Kohut zaprezentowali sylwetki wybitnych Polaków z naszego regionu, którzy działali przez ostatnie stulecia oraz zabrali nas w ,,Muzyczną podróż przez stulecie Niepodległej" , w trakcie której wykonali utwory muzyczne wchodzące w skład kanonu polskiej muzyki patriotycznej pod opieką Pani Janiny Żółtak,chóru młodzieży z Nakła i przy oprawie muzycznej Pana Bogusława Pempusia. 

➡️Znanych i zasłużonych osób w wielu dziedzinach, którzy pochodzą lub żyli na Podkarpaciu jest bardzo dużo. Większość z nich za życia stała się nieśmiertelna, dzięki swoim czynom. Dzisiaj uczniowie przedstawili państwu sylwetki kilku z nich.

➡️Jednym z wybitnych postaci był Ignacy Łukasiewicz, który urodził się we wsi Zaduszki. Był farmaceutą , wynalazcą lampy naftowej i twórcą polskiego przemysłu naftowego.
➡️Kolejną legendarną postacią, która pochodziła z naszego regionu, był przyszły bojownik o niepodległość Polski - Leopold Lis - Kula.
➡️Rodzina Ulmów na Podkarpaciu jest wspaniałym symbolem poświęcenia i heroizmu tych Polaków, którzy podczas wojny ratowali Żydów.
➡️Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami polskiego , powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawili opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR.
Walcząc z siłami nowego agresora musieli zmierzyć się, z ogromną, wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej, która nazwała ich ,,bandytami reakcyjnego podziemia". 
Spróbowaliśmy państwu przybliżyć sylwetki kilku Żołnierzy Wyklętych z Podkarpacia.
➡️Julian Przyboś bez wątpienia była to wielka osobowość nowoczesnej literatury polskiej , dlatego postaraliśmy się przedstawić najważniejsze wydarzenia z jego życia.
➡️Jeżeli chodzi o przedstawicieli sfery sakralnej, warto wymienić arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. Był to człowiek niezłomny, świadek wiary, budowniczy Kościoła w czasach PRL i twardy przeciwnik władzy komunistycznej, pierwszy metropolita przemyski.

➡️Na zakończenie naszego spotkania, pokazaliśmy zdjęcia z naszej wycieczki do Warszawy, która została zorganizowana w dniach 24-25 października 2018 roku przez SP w Stubnie, razem z Stowarzyszeniem ,,Wspólny cel w ramach realizacji projektu pt ,,Kulturalne Stubno - poznajemy dziedzictwo Niepodległej w wymiarze krajowym i regionalnym" 
➡️Dziękujemy państwu za wspólnie spędzony czas


Podziękowania za pomoc i współpracę składamy również :
➡️Stowarzyszeniu ,,Wspólny cel w Stubnie” -Pani Barbarze Grodeckiej i Panu Markowi Hajdukowi 
➡️Panu Danielowi Zielenkiewiczowi 
➡️GOK w Stubnie -Pani Danucie Ochenduszkiewicz 
➡️Panu Bogusławowi Pempusiowi
➡️Pani Janinie Żółtak wraz z młodzieżą chóru świetlicy w Nakle 
➡️Radzie Rodziców i Rodzicom klasy III gimnazjum.
➡️Panie Barbarze Jaroch-Kohut i Pani Beacie Radio-nauczycielkom SP Stubno 
➡️Firmie przewozowej „Sergios”.