PL   

Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Stubnie

Gala finałowa konkursu :Śladami gen.Klemensa Rudnickiego- 29 kwietnia 2019 r.

W dniu 29 kwietnia 2019 r.odbyła się w naszej szkole Gala finałowa konkursu :Śladami gen.Klemensa Rudnickiego. Gala była poprzedzona ogłoszonym kilka miesięcy temu konkursem, następnie oceniono wszystkie prace, wybrano laureatów i osoby wyróżnione.

Każdy w tym konkursie okazał się zwycięzcą. Niespodzianką była informacja ,że zostanie zorganizowana dla wszystkich uczestników (36) wraz z opiekunami w dniach 23-24 maja 2019 r. wycieczka do Krakowa.

OTO LISTA ZAPROSZONYCH GOŚCI NA UROCZYSTOŚĆ

1)Pan Jan Józef Kasprzyk - szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
2) Pan Wojciech Bakun - Prezydent Przemyśla
3)Pan Jan Pączek - Starosta Przemyski
4) Pan Ryszard Adamski - Przewodniczący Rady Powiatu
5) Pani Ewa Sawicka - Przewodniczącą Rady Miejskiej w Przemyślu
6) Pan Marek Rząsa - Poseł RP
7) Pan Andrzej Matusiewicz - Poseł RP
8) Pani Anna Szmidt-Rodziewicz – Posłanka RP
9) Pan Waldemar Kolczak - Komendant Komisariatu Policji w Medyce
10) Pan Maciej Pruski -Komendant Placówki Straży Granicznej w Medyce
11) Pan Janusza Słabicki - Wójt Gminy Stubno
12) Pani Danuta Kusz - Zastępca Wójta Gminy Stubno
13) Pani Danuta Ochenduszkiewicz - Dyrektor Gminnej Placówki Kultury w Stubnie
14) Pani Maria Świdrak - Dyrektor Banku Spółdzielczego w Stubnie
15) Pan Tomasza Serafin – Przewodniczący Rady Gminy Stubno
16)Pan Marek Hajduk -Przewodniczący Komisji Budżetu Gminy stubno
17) Pani Joanna Wojciechowska - Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Gminy Stubno i Przewodniczącą Rady Rodziców SP w Stubnie
18) ks. Tadeusz Włoch – Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Stubnie
19)Pan Andrzej Stawiarski – słynny fotograf lat 80 
20)Nauczyciele i pracownicy szkoły ,Rada Rodziców i rodzice ,uczniowie ,sponsorzy i darczyńcy

Na Gali powitano również bardzo serdecznie:
Kapitułę Konkursu "Śladami Generała Klemensa Rudnickiego" w składzie:


przewodniczący Pan Profesor Roman Maria Zawadzki, 
członkowie:
Pani Barbara Jaroch-Kohut,
Pani Magdalena Wisiecka,
Pan Jerzy Dobrowolski, 
Pan Zdzisław Szeliga 
Przedstawicieli mediów lokalnych i wszystkich ludzi dobrej woli


Za zaproszenie dziękują osoby ,którym sprawy zawodowe lub osobiste uniemożliwiły stawienie się na gali. 


Po powitaniach bardzo ciekawy wykład wygłosił profesor Roman Maria Zawadzki na temat Patronki szkoły, św. Jadwigi Królowej, 
Kolejnymi punktami programu było ogłoszenie werdyktu,wspomnienia o generale oraz quiz. 
O ogłoszenie werdyktu poproszono panią Magdalenę Wisiecką. 
Kapituła Konkursu „Śladami Generała Klemensa Rudnickiego" spotkała się w dniu 5 kwietnia 2019 roku. Obrady trwały blisko 3 godziny, a wybór laureatów nie był łatwy. Wszyscy członkowie kapituły byli pod ogromnym wrażeniem inwencji młodych twórców. Każda praca wykazywała bowiem indywidualizm autora, a często i ogromną pomysłowość. Szczególnie warte podkreślenia jest to, że tak wielu uczniów (36) wzięło udział w konkursie. 
Zanim nastąpiła ceremonia wręczenia nagród, wyrażono szczere uznanie dla Dyrekcji Szkoły za wspólną realizację konkursu i za rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania postacią gen. Rudnickiego, który nie jest tak powszechnie znany, jak inni bohaterowie ostatniej wojny. Nie bez przyczyny starano się przypomnieć Klemensa Rudnickiego, który przecież z początkiem II wojny światowej prowadził na tym właśnie terenie działalność konspiracyjną, a po aresztowaniu więziony był w Stubnie. 
Tu szczególne podziękowanie i szczere uznanie kierujemy na ręce Pani Barbary Jaroch-Kohut, która merytorycznie i organizacyjnie znakomicie przygotowała uczestników konkursu,dzięki czemu zainteresowania uczniów dalece wykraczają poza schemat treści podręcznikowych.
Osobne podziękowania należą się naszym Partnerom: Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie,” Kadrówce” czyli Marszowi Szlakiem I Kompanii Kadrowej, Stowarzyszeniu Sieć Solidarności i Studium Polski Podziemnej za wsparcie merytoryczne i dary (książkowe) do puli nagród. Szefowi Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Panu Janowi Józefowi Kasprzykowi dziękujemy za udzielenie patronatu honorowego, który jest dla nas wszystkich wielkim zaszczytem.

A o to lista laureatów i osoby wyróżnione:

Laureaci (20):
Bartłomiej Antoniak
Wiktoria Chmiel
Zuzanna Dykiel
Zofia Dykiel
Jakub Hajduk
Kamila Hajduk 
Katarzyna Kowal
Jakub Kowal
Aleksandra Krygowska
Jakub Marciak
Emilia Matwijec
Magdalena Mokrzycka
Izabela Opala 
Dominik Opala
Adam Pieniądz 
Aleksandra Pietruszka
Damir Ryzner
Wiktoria Solarczyk
Iwona Sumka
Julia Wasiewicz
Uczniowie wyróżnieni (16):
(wymieniamy w kolejności alfabetycznej)
Karolina Bil
Szymon Buć
Maciej Kiernozek
Błażej Kopek
Kamil Koszelny
Jakub Pawłyna
Weronika Pempuś
Karol Pilawa
Wiktoria Polak
Amelia Sroka
Magdalena Szaj
Amelia Świerzyńska
Katarzyna Trela
Gabriela Wojtyna
Patrycja Wujek
Martyna Ziobro
Kolejną niespodzianką była nagroda wręczona najmłodszej uczestniczce konkursu Magdalenie Mokrzyckiej przez przedstawiciela biura poselskiego Pana Marka Rząsę, Panią Sabinę Motowidło-Maziarz oraz ogłoszenie „Top Five” konkursu w osobach : Zuzanna Dykiel ,Zofia Dykiel,Julia Wasiewicz,Izabela Opala i Dominik Opala .

Wszystkich obecnych zaproszono do udziału w quizie poprzedzonym fragmentami osobistych wspomnień Pana Jacka Czeczot – Gawraka o gen. Klemensie Rudnickim, które odczytał Pan Jerzy Dobrowolski. 
Quiz ,który poprowadził Dyrektor szkoły oraz członek kapituły konkursowej Pan Jerzy Szeliga wzbudził bardzo duże zainteresowanie.

Nastąpiła miła zabawa z pytaniami i nagrody z niespodziankami wyciąganymi z worka .
Potem nastąpiło zakończenie uroczystości , podziękowania ,uśmiechy i kwiaty.
Po werdykcie uroczystość dobiegła końca. Z pewnością na długo zapadnie w naszej pamięci i sercach.
Przygotowanie uroczystości i konkursu było możliwe dzięki zaangażowaniu bardzo wielu osób, w tym Kapitule Konkursu "Śladami Generała Klemensa Rudnickiego" w składzie: przewodniczący Profesor Roman Maria Zawadzki oraz członkom: Barbarza Jaroch-Kohut, Magdalenie Wisieckiej, Jerzemu Dobrowolskiemu , Zdzisławowi Szelidze.