PL   

Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Stubnie

ERASMUS + - JEDZIEMY DO ANGLII

Tym razem w podróż edukacyjną do Anglii wyruszamy razem z Amelką, Olą, Wiktorią, Dominikiem i Kubą.

Gospodarzem naszego spotkania będzie szkoła  w miejscowości Woodfield,  gdzie oprócz młodzieży ze Stubna przyjadą również uczniowie ze szkół partnerskich w Belgii i Rumunii.

 

Założeniem realizowanego projektu jest udowodnienie, że nauka jest bardziej efektywna wtedy, gdy uczniowie mają możliwość poznawania treści edukacyjnych poprzez bezpośrednie spotkanie, działanie i praktykę niż poprzez teorię poznawaną podczas tradycyjnych, szkolnych lekcji. Dodatkowo projekt ma za zadanie kształtowanie właściwych postaw i przełamywanie stereotypów w odniesieniu do innych narodowości czy osób niepełnosprawnych intelektualnie     i fizycznie. Angielska szkoła biorąca udział w projekcie to szkoła specjalna.

 

 

 https://www.facebook.com/1191548654307351/photos/pcb.1905561329572743/1905561286239414/?type=3&theater