PL   

Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Stubnie

Kończy się trwający trzy lata projekt - Erasmus +

W latach 2016 - 2019 Szkoła Podstawowa im. św Jadwigi Królowej w Stubnie realizowała projekt Erasmus + zatytułowany „ Engagement Equals Inclusion for all” finansowany z pozyskanych środków unijnych w kwocie 98,350 euro z czego, według obliczeń kalkulatora projektowego, 20,125 euro otrzymała nasza placówka. Dokładna data zakończenia projektu to 31. VIII. 2019 – pozostały więc tylko sprawozdania, raporty i inne formalności.

 Założeniem realizowanego projektu było udowodnienie, że nauka jest bardziej efektywna wtedy, gdy uczniowie mają możliwość poznawania treści edukacyjnych poprzez bezpośrednie spotkanie, działanie i praktykę niż poprzez teorię poznawaną podczas tradycyjnych, szkolnych lekcji.

 

Dodatkowo projekt miał za zadanie kształtowanie właściwych postaw             

i przełamywanie stereotypów w odniesieniu do innych narodowości czy osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie.

Angielska szkoła biorąca udział w projekcie to szkoła specjalna, której nauczyciele byli autorami i głównymi koordynatorami całego przedsięwzięcia, natomiast pozostali partnerzy to szkoły z Polski, Rumunii i Belgii.

 

W ramach projektu 25 naszych gimnazjalistów oraz 3 nauczycieli  miało okazję odwiedzić  szkoły partnerskie, a w maju 2018 byliśmy  gospodarzami jednego z takich spotkań, którym  towarzyszyła kolejna  piątka naszych wychowanków.

 

Uroczystość „Dnia Patrona” obchodzona przez naszą szkołę w dniu 14.06.2019 była świetną okazją do podsumowania trzyletnich działań projektowych, obejrzenia  przygotowanych przez jego uczestników prezentacji, dzielenia się swoimi  doświadczeniami, wrażeniami,  przeżyciami, które długo jeszcze będziemy pamiętać i z przyjemnością wspominać. 

 

Natomiast zebrane podczas działań projektowych dane, po wnikliwym opracowaniu, będą z pewnością cenną wskazówką pozwalającą wzbogacić szkolny program nauczania o nowe, bardziej efektywne metody pracy z uczniami, które umożliwią im  osiągnięcie jak  najlepszych wyników edukacyjnych w przyszłości.