PL   

Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Stubnie

Nasi najmłodsi uczniowie uczą się zasad udzielania pierwszej pomocy.

Rozwijanie kompetencji społeczno-obywatelskich

 Na zaproszenie wychowawców i uczniów z najmłodszych klas naszej szkoły 4 października gościliśmy zawodowego strażaka z Państwowej Straży Pożarnej - pana Tomasza Serafina.
Krótka pogadanka na temat odpowiedzialnej pracy strażaka i innych służb oraz różnych sposobów niesienia pomocy była wstępem do prawdziwej lekcji ćwiczeń z PIERWSZEJ POMOCY W NAGŁYCH WYPADKACH


Dzieci miały okazję poznawać i doświadczać jak należy zachować się gdy w pobliżu znajduje się osoba nieprzytomna. Ćwiczyły jak wezwać telefonicznie
pomoc, a w razie potrzeby jak na miarę możliwości małego dziecka udzielić pierwszej pomocy. Przećwiczenie przez dzieci ułożenia poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej oraz ćwiczenia na fantomie pozwolą maluszkom zapamiętać zasadę, że nigdy nie należy się bać udzielić pierwszej pomocy