PL   

Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Stubnie

Erasmus + Zajęcia projektowe w Rumunii

Borsa, Maramures, Romania.

Działania projektowe:

wyprawa do źródeł naturalnych wód siarkowych,

pobieranie próbek,

badanie organoleptyczne właściwości wód mineralnych różnego rodzaju

oraz praca w międzynarodowych grupach ćwiczeniowych