PL   

Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Stubnie

PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK dla uczniów klas I-III

30. 01. 2020 r. w ŻURAWICY odbył się kolejny PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK dla uczniów klas I-III, zorganizowany przez nauczycielki - animatorki pedagogiki Celestyna Freineta, działające w ramach Grupy Regionalnej PSAPC.F oraz sieci współpracy i samokształcenia przy PCEN Oddział w Przemyślu.

Wydarzenie to swoją obecnością zaszczycili: Pan Marek Kudła Wicestarosta Powiatu Przemyskiego, Ksiądz Dziekan Marian Hofman oraz Ksiądz Proboszcz Parafii Bolestraszyce Andrzej Panek.
W przeglądzie wzięły udział dzieci ze szkół:

Szkoła Podstawowa w Stubnie z Panią Elżbietą Musiał,

Szkoła Podstawowa w Bolestraszycach z Panią Dyrektor Renatą Haśkiewicz Kudłą,

Szkoła Podstawowa w Orłach - z Panią Małgorzatą Kulawską,

Szkoła Podstawowa w Birczy - z Panią Martą Kostką,

Szkoła Podstawowa w Wyszatycach - z Panią Haliną Kamińską,

Szkoła Podstawowa Nr 14 w Przemyślu - z Panią Anną Charatonik.


Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali upominki. Dzieci miały także możliwość obejrzenia fragmentu JASEŁEK w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wyszatycach pod kierunkiem Pani Wioletty Szczęsnej oraz występu flecistek ze Szkoły Podstawowej w Bolestraszycach.
Działania SIECI współpracy i samokształcenia nauczycieli-animatorów pedagogiki Celestyna Freineta ze strony PCEN koordynuje Pani Elżbieta Komarnicka.