PL   

Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Stubnie

28 luty 2020 r.- zadania wykonane przez wszystkich pracowników szkoły w zakresie profilaktyki chorób grypopochodnych i zapobieganiu nowemu koronawirusowi

Zadania wykonane dzisiaj przez dyrektora szkoły, nauczycieli i pracowników obsługi w zakresie profilaktyki chorób grypopochodnych i przestrzegania podstawowych zasad higieny w związku z przypadkami zachorowań na koronawirusa w krajach europejskich:

  1. sprawdzanie stanu środków czystości (ręczniki, papier toaletowy, mydło) w toaletach szkolnych   i dostępu do bieżącej ciepłej i zimnej wody,

  2. umieszczenie w widocznym miejscu instrukcji mycia rąk,

  3. przeprowadzanie na bieżąco pogadanek z rodzicami i dziećmi,

  4. stałe emitowanie treści informacyjnych na monitorze przy wejściu do szkoły oraz umieszczenie plakatu i ulotek na tablicy ogłoszeń, w pokojach nauczycielskich, na stole   w holu szkoły,

  5. wyposażenie nauczycieli wychowawców w materiały z zakresu profilaktyki zdrowotnej   i podstawowych zasad higieny,

  6. przeprowadzenie na bieżąco lekcji wychowawczych o tej tematyce,

  7. umieszczanie informacji na stronie www szkoły i fanpage’u,

  8. rozpowszechnienie plakatu z apelem, aby rodzice nie posyłali przeziębionych               i chorych dzieci do szkoły i przedszkola,

  9. przestrzeganie zasady nieprzychodzenia do pracy przez osoby przeziębione i chore,

  10. bieżące kontrolowanie i monitorowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu  w szkole.