PL   

Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Stubnie

Erasmus + Pożegnania nadszedł czas.

Pod żaglami na Jeziorze Solińskim

Arboretum Bolestraszyce

Kresowa Osada w Baszni Dolnej

Pożegnania nadszedł czas

Bardzo szybko minęło miłych i pracowitych 5 dni z cudownymi ludźmi z Wielkiej Brytanii, Belgii, Rumunii, Polski. Thank you to everyone.

 

 
Drugi  dzień Erasmusa spędzamy pod żaglami na Jeziorze Solińskim,  dzień trzeci Erasmusa to  zajęcia dydaktyczne, potem Arboretum Bolestraszyce, oraz zwiedzanie Przemyśla. 

Dzień czwarty  Erasmusa spędzamy w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej, 

Ostatni piąty  dzień Erasmusa-  odwiedziny w  Specjalnym Ośrodeku Szkolno Wychowawczym nr 2 dla niesłyszących w Przemyślu-  zajęcia sportowe, następnie krótkie odwiedziny w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3.