PL   

Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Stubnie

Wreszcie!!! Erasmus+ w naszej szkole !!!

A tutaj będziemy mieszkać:)

Po sześciu długich miesiącach niecierpliwego oczekiwania 20. VIII . 2016 otrzymaliśmy wspaniałą wiadomość: uczniowie naszego gimnazjum we współpracy ze szkołami w Wielkiej Brytanii, Belgii i Rumunii wezmą udział w realizacji projektu Erasmus+ w latach 2016 – 2019.

 Przygodę z Erasmusem zainicjował nasz dyrektor pan Daniel Zielenkiewicz, który zorganizował kilka szkoleń z tego zakresu, następnie powołał nauczycielski zespół roboczy          w składzie: Bożena Kaczmarczyk, Aneta Grendus, Angieszka Kowaliw. Zespół ten  dołożył wszelkich starań, aby zainspirowane przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem. Jak zawsze, mogliśmy też liczyć na pomoc i wsparcie naszej nieocenionej sekretarz szkoły pani Lidii Ścirko.
Ciężka praca opłaciła się bo...”Chcieć to znaczy móc”  - jak powiedział Erasmus z Rotterdamu  :)....

 

O programie

Erasmus+ jest nowym programem Unii Europejskiej na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.

 Zgodnie z podstawowym założeniem programu inwestowanie w kształcenie i szkolenie jest kluczem do uwolnienia ludzkiego potencjału, bez względu na wiek i sytuację społeczną.

W ramach programu Erasmus+ pisane są różnego rodzaju projekty, finansowane ze środków unijnych, poprzez które realizuje się zawarte w nim założenia.

 

Nasz projekt:

2016-1-UK01-KA219-024304_1

Temat: Engagement Equals Inclusion For All

Co można interpretować: Zaangażowanie równa się włączanie wszystkich.

Koordynatorem projektu jest pani Andrea La Grue nauczycielka pracująca z  dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Woodfield w Wielkiej Brytanii, natomiast szkoły partnerskie to:

·         Gimnazjum Publiczne w Stubnie J, Polska

·         Ecole Communale Andenne, Belgia

·         Scoala Gimnazjala Geo Bogza Balan, Rumunia

Nasz projekt ma charakter badawczy i ma za zadanie ocenę i pomiar  stopnia zaangażowania uczniów w poszczególne zajęcia i jego oddziaływanie na ich rozwój i osiągnięcia. Będą również prowadzone obserwacje, które z przygotowanych aktywności mają największy wpływ na zaangażowanie młodzieży. W pierwszym roku realizacji projektu priorytetem będą różnorodne zajęcia organizowane poza szkołą, w drugim  aktywność fizyczna, a  w trzecim  nowoczesne technologie.

Co to oznacza dla naszych uczniów?

Oznacza to, że  nasza młodzież  będzie miała okazję odwiedzić szkoły partnerskie, poznać        i zaprzyjaźnić się ze swoimi rówieśnikami z innych krajów, przeżyć niezapomniane chwile, zdobyć ciekawe doświadczenia, a także gościć w swojej szkole młodzież z zagranicy, pokazując im piękno naszej „małej ojczyzny”.

Pamiętajmy jednak, że jest to nie tylko sukces, ale też ogromne wyzwanie, któremu postaramy się w 100% sprostać.

To lecimyJ….. w dniu 30. X. 2016 pierwsza grupa uczniów wraz z opiekunami spędzi tydzień   w LONDYNIEJ…. Wrażeniami podzielimy się po powrocieJ….