PL   

Harmonogram roku szkolnego 2019/2020 - informacje

Zgodnie z zarządzeniem Nr 02/19/20 z dnia 29 sierpnia 2019 r.(z późniejszymi zmianami),dyrektora szkoły podstawowej w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

 Informacja:

Ustala się następujące dni wolne:
4 maja 2020 r.(poniedziałek),
12 czerwca 2020 r.(piątek).
18 czerwca 2020(czwartek)-egzamin z cz.językowej.

Harmonogram roku szkolnego:

12 maja wywiadówki online(prognoza ocen końcoworocznych z przedmiotów i ocen                      z zachowania, informacja o ocenach ndst!,)
16-18 czerwca egz.ósmoklasisty,
18 czerwca konferencja klasyfikacyjna,
26 czerwca zakończenie roku szkolnego.

Pozdrawiamy serdecznie.