PL   

Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Stubnie

Informacje na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2020 r. godz.8.00 -msza święta w kościele

 8.45 -spotkania z wychowawcami w klasach lub wolnym powietrzu (do szkoły będą cały czas otwarte dwa ciągi komunikacyjne: wejście główne i wejście od strony parkingu)
9.00 -pasowanie pierwszoklasistów na sali gimnastycznej (uczniowie i ewentualnie rodzice wchodzą wejściem przez łącznik do sali gimnastycznej).

Nowy rok szkolny rozpocznie się w szkole w Stubnie zajęciami stacjonarnymi, w reżimie sanitarnym opublikowanym na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov.pl i Głównego Inspektora Sanitarnego www.gis.gov.pl ❗    

 

❗ ➡️Szczegółowe informacje w sprawie regulacji wewnętrznych w szkole, będą udostępnione dla rodziców i uczniów od 31 sierpnia 2020 r.Informacje będą dodatkowo opublikowane na tablicach ogłoszeń w szkole i na stronach internetowych, będą one modyfikowane w zależności od sytuacji w naszym regionie.

 

Szkoła jest przygotowana do zalecanych przez MEN sposobów nauczania: stacjonarnego, hybrydowego, zdalnego i jest zaopatrzona w środki czystości i dezynfekujące, zgodnie z wymogami sanitarnymi