PL   

Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Stubnie

Pasowanie na ucznia - rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Pasowanie na ucznia, to jeden z najważniejszych i niezapomnianych dni przeżytych w szkole. 1 września 2020 r. uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie i oficjalnie zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej.

Pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, a pan dyrektor dokonał aktu pasowania na ucznia. Życzył najmłodszym uczniom powodzenia i wielu sukcesów w nauce.

 

Na zakończenie dzieci otrzymały wspaniałe prezenty ufundowane przez Radę Rodziców i szkołę.